คุณเคยคิดว่าเมื่อคุณกินอาหารจีน, มันไม่ได้เป็นเนื้อหมูหรือไก่, แต่ไขมันสยาม?

0 พลุ พูดเบาและรวดเร็ว 0 Facebook 0 Google 0 Reddit 0 Pin It แบ่งปัน 0 Filament.io 0 พลุ ×

With apologies to Harry Chapin's "Cat's in the Cradle", we present you with this hilarious riff which begins with the title question. After all, even those who are fighting a chronic medical condition (or two) need to laugh!

Click to listen --->> catfood

sns chicken

0 พลุ พูดเบาและรวดเร็ว 0 Facebook 0 Google 0 Reddit 0 Pin It แบ่งปัน 0 Filament.io 0 พลุ ×
s2Member®
%ง บล็อกเช่นนี้: