อุปถัมภ์

หาพระเจ้าเมื่อคุณต้องการเขามากที่สุด

 

ในการเดินทาง

s2Member®
%ง บล็อกเช่นนี้: