เรากลับมา!

จะได้รับเป็นเวลานาน, การเดินทางช้า, แต่เรากลับมาอยู่ในที่ชัดเจน! It has been a long while since I've posted. Life has been very, ยุ่งมากสำหรับเรามากนานเกินไป. Some of what was faced dictated that it would be better to remove this website and youtube videos from public view. For that, ผมเสียใจแน่นอน.

วิดีโอ YouTube ของฉันมีเกือบ 700 มุมมองเกี่ยวกับมัน, ตอนนี้จึงเป็นสิ่งที่เป็นต้นไปและขึ้นไป 1000! Getting the word out about life with CES. Based on interaction on the internet, มันเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นกว่าที่แพทย์จินตนาการ. It isn't, อย่างไรก็ตาม, ประโยคที่เตียงหรือรถเข็นสำหรับส่วนที่เหลือของชีวิตของคุณ. Maybe not even pain!

สำหรับตอนนี้, ผมเขียนนี้โน้ตสั้น ๆ. More coming soon!

เดวิด
14 กันยายน 2015