Archives for October 2013

CES | Buwan 8 may Cauda Equina Syndrome

Aking ika-8 buwan may Cauda Equina Syndrome ay nasa aklat ngayon at kung ano ang isang buwan! Inilipat namin pabalik sa aming lumang bahay sa Septiyembre 6 at nagsimula ang proseso ng unpacking. Kinuha ko oras off mula sa Septiyembre 6 - 15 kaya maaaring ko ng tulong subaybayan ang paglipat (at marahil makatulong kahit kaunti.) … Higit pang Mahusay Reading…

Kawalan ng katarungan – Aking Cauda Equina Syndrome Legal Story

Because it is rare, some who develop Cauda Equina Syndrome are the victims of medical malpractice. Hindi-maaasahang mga kuwento makapal, kasama ang ilang mga dokumentado mga, ng Ces na dinala sa o ginawa mas masahol pa sa pamamagitan ng pag-aabuso sa tungkulin. Dahil sa batas na sumasaklaw sa pag-aabuso sa tungkulin sa iba't ibang mga saklaw ng batas at ang pagbabagu-bago ng Ces bawat tao, no one can be certain if… Higit pang Mahusay Reading…

Nabago ang pamagat ng blog ngunit tungkol pa rin Cauda Equina Syndrome & sa akin

I have changed the title of my blog. Why? Not out of boredom or just liking change, much has happened since my last post. I’ll soon post about it, but for now we can say that the Lord has changed my view of what has happened to meand His immediate purposes behind it. … Higit pang Mahusay Reading…

s2Member®
%d mga blogger na tulad nito: