Overheating, Ang Huling Kabanata (Umaasa kami…)

Maaga o huli ito ay bumaba sa tubig magpahitit. Una overheating episode ay natukoy na maging sanhi ng isang may mga kapintasan radiator header tangke cap. Iyon ay pinalitan at hindi higit overheats para sa ilang mga linggo. Pagkatapos, sa Overheating – Ang sumunod na pangyayari , nagkaroon kami upang ihinto sa gilid ng kalsada at tawagan… Higit pang Mahusay Reading…

Overheating kotse, bahagi 2

Mahusay, the overheating car reared its ugly head once again today. We were on our way home from church when the coolant temp began climbing. The car had been staying under 200 (195 thermostat) unless we let it idle. Well today it idled for about 10 minutes before I got out of the church and… Higit pang Mahusay Reading…

Hot ng mga naka (mahusay, talaga, coolant engine)

  This week, our 98 Cadillac began leaking engine coolant. NOT a good thingSo we took it to the shop. Turns out it was a radiator cap gone bad. This IS a good thingWith my CES, I need a vehicle with more than average room to get in and out of. Vehicles with… Higit pang Mahusay Reading…

s2Member®
%d mga blogger na tulad nito: