Archives for September 2013

CES | Tháng 7

Một tháng như một người bị của CES là trong những cuốn sách. Tôi phải nói, nó đã được một tháng quan trọng trong cuộc sống của tôi, nếu không phục hồi của tôi. Di chuyển được về thực hiện với. Chúng tôi vẫn có một-lô toa xe của tỷ lệ cược & kết thúc còn lại tại địa điểm cũ, cùng với làm sạch có (và một số bức tranh). Khi… Hơn Đại Reading…

Nói lớn trên ruột

I had my final post-surgical (6 month) follow up on Thur. I am now released from surgical follow up. When the surgeon and I were discussing who should provide continuing care in the days ahead, we were going down the checklist of symptoms and where each one stood. When we arrived at “lòng thương hại”, I was talking… Hơn Đại Reading…

s2Member®
%d các blogger như thế này: