Archives for December 2014

Giáng sinh Greeting và Update video hàng năm – 3 của tôi & 30 sec

Của nó lên! Ahead of time, cho một lần. And this one is our best yet! Giáng sinh vui vẻ & Chân phước năm mới đến tất cả các bạn.   David & Kim

Những cột làm bộ phận cơ thể của bạn thuộc?

Tôi đang tham dự một lớp học rất thú vị tại nhà thờ vào sáng chủ nhật. It is based on the Body of Evidence study by Answers In Genesis. Our class is being led by a member who is a physical therapist. My wife has a degree in Biology and she is also finding the class interesting (having not used… Hơn Đại Reading…

Giáng sinh vui vẻ

Christmas Greetings from our home to yours – Giáng sinh vui vẻ! May you be blessed in this season as we celebrate Jesus’ sinh!  

s2Member®
%d các blogger như thế này: