Ba năm – Nhìn lại Có CES

Wow! I was looking at a picture on my phone the other day, cleaning off those that have been transferred to the computer. I came across a picture I took of 2 men ice fishing on Indian Lake. I didn’t know why I had kept that particular photo. Then I saw the date – 02/09/2013…. Hơn Đại Reading…

Chúc mừng năm mới!

  David & Kim

Thưởng thức những tiết Ohio & Hoàng hôn

After work this evening, we decided to get out of the house for a while and enjoy the wonderful weather today. We went to a park near our house. A lot of people were out playing basketball, soccer and walking/running on the paved trail. We were the slooooooowwwwww walkers. We did take a nice… Hơn Đại Reading…

Cuộc sống là ngắn – Tình yêu cứng! Được chuẩn bị!

Cuộc sống là ngắn – Tình yêu cứng & Được chuẩn bị chủ nhật tôi đã được nhắc nhở về cách ngắn cuộc sống có thể khi tôi nhận được tin rằng một trong những phụ nữ trẻ trong một nhóm thanh niên tôi đã làm việc với khoảng 30 năm trước, được tìm thấy đã chết trong nhà cô ấy sáng cuối Thursday. Cô 43 và để lại phía sau… Hơn Đại Reading…

s2Member®
%d các blogger như thế này: