CES | Tháng 8 với cauda equina Hội chứng

Tháng thứ 8 của tôi với cauda equina Hội chứng là trong cuốn sách bây giờ và những gì một tháng! Chúng tôi trở về ngôi nhà cũ của chúng tôi trên 06 tháng 9 và bắt đầu quá trình giải nén. Tôi đã dành thời gian ra từ tháng chín 6 - 15 vì vậy tôi có thể giúp theo dõi việc di chuyển (và thậm chí có thể giúp một chút.) … Hơn Đại Reading…

CES | Tháng 7

Một tháng như một người bị của CES là trong những cuốn sách. Tôi phải nói, nó đã được một tháng quan trọng trong cuộc sống của tôi, nếu không phục hồi của tôi. Di chuyển được về thực hiện với. Chúng tôi vẫn có một-lô toa xe của tỷ lệ cược & kết thúc còn lại tại địa điểm cũ, cùng với làm sạch có (và một số bức tranh). Khi… Hơn Đại Reading…

Angel đặc biệt của chúng tôi… bất cứ ai mà bạn

    Thank you to our special Angel, whom God sent to bless us! Your gift that you offered up on July 22nd was received with great humbleness at your act of obedience and love. You will not know

Quá nóng, The Final Chapter (chúng tôi hy vọng…)

Sooner or later it would come down to the water pump. First overheating episode was determined to be due to a faulty radiator header tank cap. That was replaced and no more overheats for several weeks. Sau đó, in OverheatingThe Sequel , we had to stop on the side of the road and call… Hơn Đại Reading…

s2Member®
%d các blogger như thế này: