Signup now required for access

Due to trouble I've had with open content, Bây giờ tôi yêu cầu bạn đăng ký (Tự do) với các trang web được truy cập.

Click here to Register.

If you've already registered, please Login here.

Điều này chắc chắn không phải là cách tôi muốn nó, nhưng bây giờ, nó phải được.

Điều đó nói rằng, đây là của tôi Chính sách bảo mật:

Để đăng ký, bạn phải cung cấp tên và địa chỉ email của bạn. That's it. I will NEVER use the information in any way. It is strictly to gain access. I do offer the capability of subscribing to the site so that any new posts will send you an email, nhưng điều này là không được yêu cầu phải đăng ký để truy cập. If I could collect less information, Tôi sẽ.

Trân trọng,

du_logo_3d

On The Journey

s2Member®
%d các blogger như thế này: