A Real vòi hoa sen trong khi sống chung với hội chứng cauda equina

Cauda Equina Syndrome Finally Singing in the ShowerI've reached another milestone! Tuần này tôi đã có thể đi tắm đầy đủ trong khi đứng!

That doesn't sound like a big deal to some, nhưng để chúng ta đối phó với cauda equina Hội chứng đứng cho bất kỳ khoảng thời gian không phải là một lựa chọn. Một trong những điều CES mất từ ​​bạn là sức mạnh của chân. Ngay cả khi trở về cảm giác, sức mạnh có thể không. Vì vậy, để đứng dưới vòi sen nước vài phút nó cần để tắm, và thêm các nỗ lực thể chất của tắm, là một cột mốc quan trọng đối với tôi!

One letdown though is that it did take so much strength that I can't do it every day, or even most days... nhưng. Nhưng tương lai là trước chúng ta và chúng ta sẽ thấy những gì nó mang lại, nhưng bây giờ tôi không thể mương ghế tắm. Tôi hiện đang đi qua tháng 13 với CES, so I've really got to get busy on my Month 12 và tháng 13 báo cáo! Hy vọng sẽ có chúng vào cuối tuần này.