Bất công – Cauda equina Hội chứng pháp lý của tôi Câu chuyện

Bởi vì nó là hiếm, một số người phát triển cauda equina Hội chứng là nạn nhân của y tế sơ suất. Rất nhiều câu chuyện truyền miệng, cùng với một số những tài liệu, của CES được đưa vào hoặc làm nặng hơn bởi sơ suất. Được pháp luật bao gồm sơ suất trong khu vực pháp lý khác nhau và sự thay đổi của CES của mỗi người, không ai có thể chắc chắn nếu… Hơn Đại Reading…

s2Member®
%d các blogger như thế này: