Usa ka Tuig Ago Karon…

.1-year later

Kini mao ang 1 tuig na ang milabay karon, ang akong spinal cord ang nasamdan. That injury led to Cauda equine syndrome sa sulod 36 ka oras. I didn't know it then, but my life was about to change forever...

Ang tanan nga diha sa tanan nga mga, I really wouldn't give it back. Yes, Gidumtan ko ang pisikal nga mga limitasyon ako karon adunay. At the same time, Ako sa libre nga espirituhanon ug sa emosyonal. I am so much closer to God today and more free in my relationships because of the turmoil and changes which Cauda Equina Syndrome caused in my life.

Sulod sa sunod nga semana nga ako makabaton sa usa ka espesyal nga 1 tuig nga edisyon sa akong binulan nga report. It will be yet another step forward in my journey. Be watching for it and join me.

D.V.

David