Usa ka Tinuod nga Shower samtang sa Pagsunod sa uban sa Cauda Equina Syndrome

Cauda Equina Syndrome Finally Singing in the ShowerI've reached another milestone! This week I was able to take a full shower while standing!

That doesn't sound like a big deal to some, apan alang kanato nga atubang sa Cauda Equina Syndrome nga nagbarug alang sa bisan unsa nga gitas-on sa panahon dili usa ka kapilian. One of the things CES takes from you is leg strength. Even if feeling returns, kalig-on aron dili. So to stand in the shower for the few minutes it takes to shower, ug sa pagdugang sa mga pisikal nga pagpaningkamot sa naligo, mao ang usa ka dako nga kasaysayan alang kanako!

One letdown though is that it did take so much strength that I can't do it every day, or even most days... pa. But the future is before us and we shall see what it brings, apan alang sa karon ako dili buho sa ulan-pagpasig-uli. I am currently passing Month 13 uban sa CES, so I've really got to get busy on my Month 12 ug Month 13 mga taho! Hope to have them up this weekend.