Cyfarch Nadolig a Diweddariad blynyddol Fideo – 3 fy & 30 sec

Mae ei fyny! Ahead of time, am unwaith. And this one is our best yet! Nadolig Llawen & Bendigedig Flwyddyn Newydd i chi i gyd.

 

David & Kim

s2Member®
%d blogwyr fel hyn: