Mae Cawod Real tra'n Byw gyda Syndrom Cauda equina

Cauda Equina Syndrome Finally Singing in the ShowerI've reached another milestone! Yr wythnos hon, yn gallu cymryd cawod lawn wrth sefyll!

That doesn't sound like a big deal to some, ond i ni sy'n delio â Syndrom Cauda equina yn sefyll am unrhyw gyfnod o amser yn opsiwn. Un o'r pethau CES yn cymryd oddi wrthych yn gryfder coes. Even if feeling returns, Efallai cryfder Nid. So to stand in the shower for the few minutes it takes to shower, ac ychwanegu y ymdrech gorfforol cawod, yn garreg filltir bwysig i mi!

One letdown though is that it did take so much strength that I can't do it every day, or even most days... eto. But the future is before us and we shall see what it brings, ond ar hyn o bryd ni allaf ffos y sedd gawod. I am currently passing Month 13 gyda CES, so I've really got to get busy on my Month 12 a Mis 13 adroddiadau! Hope to have them up this weekend.