En rettidig påmindelse fra Herren

Blessed be your nameI dag var en stor dag på savværk Baptist Church i Powell, Ohio. Herren instruerede musik lige hvor min kone og jeg er - hvad en rettidig påmindelse! Så præsten prædikede en stor prædiken om "Wrestling med Gud." So many of Pastor Nuhfer's sermons take a look at old, velkendte skriftsteder og ser på dem med et andet lys. Tak, Lord!

One song that really hit the bullseye was Matt Redman's "Velsignet være dit navn"...