Θερμού αέρα (καλά, πραγματικά, ψυκτικού του κινητήρα)

 

This week, μας 98 Cadillac άρχισε διαρροή ψυκτικού του κινητήρα. NOT a good thing...

Έτσι πήγαμε στο κατάστημα. Βγάζει ότι ήταν μια τάπα του ψυγείου πάει άσχημα.

This IS a good thing...

Με CES μου, Χρειάζομαι ένα όχημα με περισσότερο από το μέσο όρο δωμάτιο για να πάρει μέσα και έξω από. Vehicles with ingress and egress which require acrobatic skills are not good. Για μένα, that is most vehicles.

Since our "Piggy" is old, we know that sooner or later, a repair will be needed that is worth more than the car is. But for now, other than the gas, she's cheap transportation. DRIVE ON!!

My_1998_Northstar_V8_Cadillac_Deville