دوش رئال در حالی که زندگی با سندرم دم اسب

Cauda Equina Syndrome Finally Singing in the ShowerI've reached another milestone! این هفته من قادر به گرفتن یک دوش پر بود در حالی که ایستاده!

That doesn't sound like a big deal to some, اما به ما که مقابله با سندرم دم اسب ایستاده برای هر طول زمان یک گزینه نیست. یکی از چیزهایی که CES را از شما قدرت پا است. حتی اگر احساس می گرداند, قدرت ممکن است. پس به در حمام ایستاده برای چند دقیقه طول می کشد به دوش, و اضافه کردن فعالیت بدنی از دوش گرفتن, نقطه عطف مهم برای من است!

One letdown though is that it did take so much strength that I can't do it every day, or even most days... هنوز. اما در آینده است قبل از ما و ما باید ببینیم که چه چیزی را به ارمغان می آورد, اما در حال حاضر من می توانم صندلی حمام خندق ندارد. من در حال حاضر عبور از ماه 13 با CES, so I've really got to get busy on my Month 12 و ماه 13 گزارش ها! امیدوارم که آنها را تا آخر این هفته.