האם אי פעם אתה חושב כשאתה אוכל סיני, זה לא חזיר או עוף, אבל סיאמי שומן?

With apologies to Harry Chapin's "Cat's in the Cradle", we present you with this hilarious riff which begins with the title question. After all, even those who are fighting a chronic medical condition (or two) need to laugh!

Click to listen --->> catfood

sns chicken