לפני שנה היום…

.1-year later

זה היה 1 לפני שנה היום, שלי חוט השדרה נפצע. פציעה שהובילה ל תסמונת cauda סוסים בתוך 36 שעות. I didn't know it then, but my life was about to change forever...

בסך הכל, I really wouldn't give it back. כן, אני שונא את המגבלות פיזיות עכשיו יש לי. בה בעת, אני יצאתי לחופשי מבחינה רוחנית ורגשי. אני כל כך הרבה יותר קרוב לאלוהים היום ויותר חופשי במערכות היחסים שלי בגלל המהומה והשינויים שcauda equina תסמונת נגרמת בחיים שלי.

בתוך השבוע הבא יהיו לי מיוחד 1 שנה מהדורה של הדוח החודשי שלי. זה יהיה עוד צעד קדימה במסע שלי. להיות צופים על זה ולהצטרף אליי.

D.V.

דוד