Cauda equine syndrome – Unforeseen tseg

I really didn't want to believe it...

Tiam sis hnub no nws yog ib rau tej yam.

Lub lim tiam dhau, Kuv tau nce teeb meem nrog kuv tshuav nyiaj li cas. Now that really helps when I've also got a torn peroneal txog leeg nyob rau txoj cai pob taws! Anyway, Thursday hmo kuv Cauda equine syndrome upped lub ante - Kuv nce mob nyob rau hauv kuv txoj cai ko taw / pob taws (hlab ntsha mob, nqaij tu-sauv, fab xav hauv siab mob - tag nrho ntawm nws).

ps21v14Yog li ntawd xav txog kuv xav tsis thoob thaum lig nyob rau hnub Saturday, cia li ua ntej yuav mus pw, qhov nqi koj tshuav rov qab nrog heev poob mob!! I went to bed thinking it to be a fluke. I didn't mention it to my wife because I thought it was just one of those transitory things we get when we suffer with CES.

Zoo rau yav sawv ntxov, tus mob yog tseem heev tsawg. We went on to church and came home. I waited for the pain to increase... After returning home from church Sunday evening I was very hopeful that a permanent change had occurred, tab sis tseem yuav tsum tos kuv.

On waking tag kis no, kuv ko taw zoo li kuv yuav khiav rau lawv dua yog tias tsis rau txog leeg. Of course my legs wouldn't let me run anyway, tab sis tam sim no nws twb tau tshaj 36 teev - ntev txaus mus tshaj tawm hais tias kuv ko taw mob tau dramatically hloov rau lub zoo dua. All of this just after the 1 xyoo cim. In fact, raws li kuv post no, tag kis qhab nia lub 1 xyoo hnub tseem ceeb ntawm kuv decompression phais.

moving-forward-quotes253

I've also regain some feeling in the back (hamstring) cheeb tsam ntawm kuv sab laug ceg - that's new feeling too! So progress continues. God has a wonderful sense of timing - thaum koj xav tias koj xav tau kev txhawb zog rau hauv ib cheeb tsam, Nws muab koj cov lus ntuas rau lwm. And that encouragement reaches out and stretches itself right into the area you need it to go. So that is a double blessing! Ua tsaug rau koj, Tswv!

Continuing the walk...

D.V.

David