Christmas Greeting thiab txhua xyoo hloov tshiab Video – 3 kuv & 30 sec

Nws mus txog! Ahead of time, rau ib zaug. And this one is our best yet! Zoo siab Hnub Christmas & Foom koob hmoov rau xyoo tshiab rau koj tag nrho.

 

David & Kim

s2Member®
%d bloggers like this: