Ib Xyoos Acción Niaj hnub no…

.1-year later

Nws yog 1 xyoo dhau los hnub no, kuv txha caj qaum twb raug mob. That injury led to Cauda equine syndrome tsis pub dhau 36 teev. I didn't know it then, but my life was about to change forever...

Tag nrho rau hauv tag nrho cov, I really wouldn't give it back. Yes, Kuv ntxub lub cev nqaij daim tawv kev txwv kuv tam sim no muaj. At the same time, Kuv twb teem dawb ntawm sab kev ntseeg thiab raug kev puas siab. I am so much closer to God today and more free in my relationships because of the turmoil and changes which Cauda Equina Syndrome caused in my life.

Tsis pub dhau lub tom ntej no lub lim tiam kuv yuav muaj ib tug tshwj xeeb 1 xyoo tsab ntawm kuv daim ntawv qhia txhua hli. It will be yet another step forward in my journey. Be watching for it and join me.

D.V.

David