Happy New Year է cauda equina սինդրոմի sufferers!

I'd like to wish each of you a Happy 2014!

Մեջ 2014:

Թող որ դուք չեք ստանում cauda equina սինդրոմ, եթե դուք չեք արդեն այն!

Թող ձեր ախտանշանները նվազման եւ ձեր կյանքի որակը աճի.

Թող որ դուք հաշտվել ինչպես է ձեր մարմինը չի տալիս.

May you once again know some of the things Cauda Equina Syndrome has taken.

May you have knowledgeable physicians.

 

Here's to a great 2014 to all of you in the CES community who are serving those newly diagnosed and educating health professionals in order to keep others from joining our exclusive club.

Best wishes!

David

One thought on “Happy New Year է cauda equina սինդրոմի sufferers!”

Comments are closed.