A Real Shower իսկ Ապրել cauda equina սինդրոմի

Cauda Equina Syndrome Finally Singing in the ShowerI've reached another milestone! Այս շաբաթ ես կարողացել եմ մի ամբողջական ցնցուղ, իսկ կանգնած!

That doesn't sound like a big deal to some, բայց մեզ հետ cauda equina սինդրոմի կանգնած ցանկացած տեւողության ժամանակ չէ տարբերակ. Մեկը այն բաները, CES տանում է ձեզ ոտքը ուժ. Even if feeling returns, ուժը չի կարող. So to stand in the shower for the few minutes it takes to shower, եւ ավելացնելով ֆիզիկական լարումով showering, խոշոր իրադարձություն է ինձ համար!

One letdown though is that it did take so much strength that I can't do it every day, or even most days... դեռ. But the future is before us and we shall see what it brings, բայց հիմա չեմ կարող առու ցնցուղ մանդատից. I am currently passing Month 13 ինչպես CES, so I've really got to get busy on my Month 12 եւ ամսվա 13 Զեկույցներ! Hope to have them up this weekend.