ដោយ​សន្តិវិធី, វីដេអូ​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​នៃ​ទីក្រុង​សាន​ហ្វ្រា​ន​ស៊ី​ស្កូ​អ័ព្ទ

Whenever you need a relaxation break, play this video of San Francisco fog...

Adrift by Simon Christen:

 

Adrift from Simon Christen លើ Vimeo

 

s2Member®
%D ដូច​​​នេះ​អ្នក​សរសេរ Blog: