Savlaicīgs atgādinājums no Kunga

Blessed be your nameŠodien bija lieliska diena Sawmill baptistu baznīcā Powell, Ohaio. Kungs vadīja mūzikas tiesības, ja mana sieva un es esam - ko savlaicīgs atgādinājums! Tad mācītājs sludināja lielu sprediķi par "Wrestling with God." So many of Pastor Nuhfer's sermons take a look at old, familiar scripture passages and looks at them with a different light. Paldies, Kungs!

One song that really hit the bullseye was Matt Redman's "Slavēts lai ir Tavs vārds"...