А потсетник од Господ

Blessed be your nameДенес е голем ден во пилана баптистичката црква во Пауел, Охајо. Господ режија на музика право, каде што мојата сопруга и јас сме - што е потсетник! Потоа свештеникот го проповедал голема проповед на "Wrestling with God." So many of Pastor Nuhfer's sermons take a look at old, familiar scripture passages and looks at them with a different light. Ви благодарам, Господ!

One song that really hit the bullseye was Matt Redman's "Благословен да биде вашата Име"...