Зборови кои ја опишуваат моето искуство со синдром на кауда еквина

JУст неодамна наидов на пасус во моето проучување на Библијата, која навистина ми зборуваше. Тоа ми покажа нешто што се случило со мене, но јас не го реализира,. во 1 Петар 4: 1-2, што е напишано:, "1 Затоа, бидејќи Христос страдаше во неговото тело, рака себе, исто така, со истиот став, бидејќи секој кој страда во телото е направено со гревот. 2 Како резултат, тие не живеат до крајот на нивниот живот на земјата за зло човечки желби, туку за Божјата волја." [1на 4:1-2 стих]природата 243483_640

Во текот на 20 месеци живеев со синдром на кауда еквина, Бог полека го промени мојот фокус од мене да го. Како овие стихови се каже, Сум се направи со гревот. Сега тоа не значи дека не ќе, само што мојот фокус сега е во поинаква насока - на нагорна насока на Бога. како таква,, работи што се одржува еднаш задоволство за мене - и ме чува од тоа да биде блиску до Бога - се во мојата ретровизорот. Сакам да живее остатокот од мојот живот 100% на волјата на Бог.