जीवन लहान आहे – प्रेम हार्ड! तयार करणे!

जीवन लहान आहे - प्रेम हार्ड & तयार करणे

love crossरविवार मी युवा गटात तरुण स्त्रिया एक मी कार्य की मी शब्द प्राप्त झाला तेव्हा जीवन असू शकते कसे लहान च्या आठवण आली होती 30 वर्षांपूर्वी, गेल्या गुरुवारी सकाळी तिच्या घरी आत मृत दिल्या. She was 43 आणि एक पती आणि मागे पाने 5 मुले. The cause of death is not yet known.

लाइफ लहान आहे आणि येथे आमच्या वेळ अप होईल तेव्हा आम्ही माहीत नाही. In light of eternity, येथे आमच्या मुक्काम flashes च्या briefest पण आहे. What will become of you when your body ceases to function and your consciousness opens its eyes on forever? Most people believe that being a good person or doing more good than bad things, ज्ञान शोधत, किंवा परंपरेचा आदर देवून afterlife मध्ये सोई त्यांच्या souls हाताळेल. Jesus said all of those things are good, पण पुरेशी चांगली नाही.

पाहणे, देव प्रेम आहे तर, त्यांनी पवित्र आहे - की त्याला बद्दल सर्वकाही अर्थ, विचार, शब्द आणि कृती, नीतिमान हेतू केले जाते. Only if you meet that measure of perfection would you even be able to exist in His presence, तो परिपूर्ण प्रकाश आहे आणि तो सर्व अंधार expels. So all it takes to be unable to be in His presence is one microscopic speck of imperfection. "That's impossible", आपण म्हणू! You are right about that. So in His Love, He sent Jesus to live the perfect life we're incapable of living. By doing so, Jesus was able to take our place in God's judgement. Jesus stood in our place and took our punishment. Now God is offering us a "भेट कार्ड" - येशू क्रिस्त. His hand is extended, त्याच्या बोटांनी मध्ये कार्ड.

आपण काय आहे की भेट कार्ड स्वीकारण्यासाठी आहे. If we don't take that gift card, नंतर आपले शरीर मरतात तेव्हा, our soul cannot be in God's presence - it doesn't have the gift card to pay. It is really that simple. Taking the gift card means our soul is reborn to be molded by God into the character of Jesus - आम्हाला तो आमच्या घडणे volunteered की इतका प्रेम कोण समान येशू. God wants us to Love Hard. Jesus said to love God with all of our being, स्वतः म्हणून आमच्या शेजारी प्रेम, आणि गंभीरपणे सर्व इतर ख्रिस्ती प्रेम करणे.

हे पोस्ट एका दुःखी गोष्ट सुरु जरी, ग्रेट बातम्या मिशेल घेतले आहे की पूर्वी भेट कार्ड अनेक वर्षे. When her life ended quite unexpectedly last week, ती भेट कार्ड सादर आणि कायमचे पवित्र देव उपस्थितीत केला. What about you? Will you make the choice to take Jesus' offer? It is simple and will change your life and afterlife. How do you do that? Check out these links:

साधा, सोपा, Step by Step Instructions on Accepting God's Gift

सूचनांचा पर्यायी सेट

तळ लाइन: जीवन लहान आहे - प्रेम हार्ड & तयार करणे

सुधारणा 04/02/2014:

The husband was arrested yesterday for her murder.