Przypomnienie, od Pana

Blessed be your nameDzisiaj był wielki dzień w kościele baptystów tartacznego w Powell, Ohio. Pan skierował prawo muzyki, gdzie moja żona i ja - Przypominamy, co na czasie! Potem pastor wygłosił kazanie na wspaniałe "Zmaganie się z Bogiem." So many of Pastor Nuhfer's sermons take a look at old, znane fragmenty Pisma Świętego i patrzy na nich z innym świetle. Dziękuję, Lord!

One song that really hit the bullseye was Matt Redman's "Błogosławione niech będzie Twoje imię"...