Një vit më parë Sot…

.1-year later

Ajo ishte 1 vit më parë sot, tim palcës kurrizore u plagos. That injury led to Sindromi kuajve cauda brenda 36 orë. I didn't know it then, but my life was about to change forever...

Në tërësi, I really wouldn't give it back. Po, Unë e urrej kufizimet fizike unë tani kanë. At the same time, Unë u lirua shpirtërisht dhe emocionalisht. I am so much closer to God today and more free in my relationships because of the turmoil and changes which Cauda Equina Syndrome caused in my life.

Në kuadër të javës së ardhshme unë do të ketë një të veçantë 1 Edicioni viti i raportit tim mujor. It will be yet another step forward in my journey. Be watching for it and join me.

D.V.

David