5 Veckor för att bo – Vecka 1

Från Man In The Mirror Bible Study: Att hitta en djupare personlig relation med Gud

The Big Idea: Vändpunkten i våra liv är när vi slutar söker Gud vi vilja, och börja söka Gud som är.

Föreställ läkaren just sagt, "Jag är ledsen, men du har bara fem veckor kvar att leva." Vad skulle vara viktigt för dig? Vad skulle du vilja göra, och med vilka? I denna lektion Vi börjar djupdykning i de fem viktigaste riken en människas liv. Jag ska börja med att berätta den största lärdomen jag någonsin lärt. Vi kommer att prata om hur ditt liv och arv - om 5 fler veckor eller 50 fler år - kan fyllas med kärlek, fred, glädje, betydelse, syfte, skönhet, dyrkan, awe, bra relationer, och lämnar världen en bättre plats.

http://www.maninthemirror.org/index.php?option = com_hwdvideoshare&uppgift = viewvideo&Itemid = 286&video_id = 3130