ஆன்மீக

0 சீற்றங்கள் ட்விட்டர் 0 பேஸ்புக் 0 , Google 0 Reddit 0 Filament.io 0 சீற்றங்கள் ×

டிவாழ்க்கை அவர் மிக முக்கியமான பகுதியில். Each of us has a body, ஒரு மனம், மற்றும் ஒரு ஆன்மா. To ignore one is like taking a leg off of a 3 கால் மல - பழுதுபார்த்துக் வரை அது தொடர்ந்து கீழே விழும்.

பெரும்பாலான மக்கள் வாழ்க்கை ஆன்மீக அம்சம் புறக்கணிக்கின்றன.


[பதிவுகள்-க்கு பக்கம் cat_id = 3 எல்லை = 5]

 

 

0 சீற்றங்கள் ட்விட்டர் 0 பேஸ்புக் 0 , Google 0 Reddit 0 Filament.io 0 சீற்றங்கள் ×
s2Member®
%டி இந்த பிளாக்கர்கள்: