เตือนทันเวลาจากพระเจ้า

Blessed be your nameวันนี้เป็นวันที่ดีที่โรงเลื่อย Baptist Church ใน Powell, โอไฮโอ. พระเจ้ากำกับขวาเพลงที่ผมและภรรยาเป็น - สิ่งที่เตือนทันเวลา! จากนั้นบาทหลวงเทศน์เทศน์ที่ดีใน "Wrestling with God." So many of Pastor Nuhfer's sermons take a look at old, familiar scripture passages and looks at them with a different light. ขอบคุณ, เจ้า!

One song that really hit the bullseye was Matt Redman's "ความสุขเป็นชื่อของคุณ"...