สวัสดี! – จากพระเจ้า

บางวัน, เราได้รับการขึ้นและพูดว่า, "สวัสดี, พระเจ้า!" Other days we're not so cheery.

แล้วมีวันเช่นวันนี้, เมื่อพระเจ้าตรัสว่า "สวัสดี!"

God says, "Good Morning!"

ความเห็น

  1. ฟ้าจะบอกจากพระสิริของพระเจ้า; และการขยายของพวกเขาจะประกาศการทำงานของมือของเขา. (บทสวด 19:1) ความคิดที่ดี, เดวิด. ขอบคุณสำหรับการแบ่งปัน.

s2Member®
%ง บล็อกเช่นนี้: