Isang Taon Ago Today…

.1-year later

Iyon ay 1 taon na ang nakalipas ngayong araw, ko utak ng galugod ay nasugatan. That injury led to Cauda kabayo sindrom sa loob 36 oras. I didn't know it then, but my life was about to change forever...

Sa kabuuan, I really wouldn't give it back. Yes, Kamuhian ko ang mga pisikal na limitasyon ba akong magkaroon ngayon. At the same time, Ako ay palayain espiritwal at emosyonal. I am so much closer to God today and more free in my relationships because of the turmoil and changes which Cauda Equina Syndrome caused in my life.

Sa loob ng susunod na linggo ako magkakaroon ng isang espesyal na 1 taon edisyon ng aking buwanang ulat. It will be yet another step forward in my journey. Be watching for it and join me.

D.V.

David