Chúc mừng năm mới cauda equina Hội chứng người bệnh!

I'd like to wish each of you a Happy 2014!

Trong 2014:

Có thể bạn không nhận được cauda equina Hội chứng nếu bạn chưa có nó!

Có thể giảm triệu chứng của bạn và chất lượng của bạn tăng tuổi thọ.

Bạn có thể đi với các điều khoản như thế nào cơ thể của bạn không bạn.

Có thể bạn lại một lần nữa biết một số trong những điều cauda equina Hội chứng đã thực hiện.

Bạn có thể có các bác sĩ có kiến ​​thức.

 

Here's to a great 2014 tất cả các bạn trong cộng đồng CES đang phục vụ những người mới được chẩn đoán và giáo dục các chuyên gia y tế để tránh những người khác tham gia câu lạc bộ độc quyền của chúng tôi.

Lời chúc tốt nhất!

David

One thought on “Chúc mừng năm mới cauda equina Hội chứng người bệnh!”

Comments are closed.