Không khí nóng (cũng, thực sự, làm mát động cơ)

 

This week, của chúng tôi 98 Cadillac đã bắt đầu bị rò rỉ nước làm mát động cơ. NOT a good thing...

Vì vậy, chúng tôi đã mang nó đến cửa hàng. Hóa ra đó là một nắp bộ tản nhiệt xấu đi.

This IS a good thing...

Với CES của tôi, Tôi cần một chiếc xe với hơn phòng trung bình để có được trong và ngoài. Vehicles with ingress and egress which require acrobatic skills are not good. Đối với tôi, that is most vehicles.

Since our "Piggy" is old, we know that sooner or later, a repair will be needed that is worth more than the car is. But for now, other than the gas, she's cheap transportation. DRIVE ON!!

My_1998_Northstar_V8_Cadillac_Deville