Tinh thần

Tông khu vực quan trọng nhất của cuộc sống. Each of us has a body, một tâm, và một tâm hồn. To ignore one is like taking a leg off of a 3 phân chân - nó sẽ tiếp tục rơi xuống cho đến khi sửa chữa.

Hầu hết mọi người bỏ qua các khía cạnh tinh thần của cuộc sống.


[bài-to-page cat_id = 3 = giới hạn 5]

 

 

On The Journey

s2Member®
%d các blogger như thế này: