Chúng tôi đang trở lại!

Nó đã được một thời gian, chuyến đi chậm, nhưng chúng tôi đang trở lại trong rõ ràng! It has been a long while since I've posted. Life has been very, rất bận rộn cho chúng tôi để quá lâu. Some of what was faced dictated that it would be better to remove this website and youtube videos from public view. For that, Tôi thực sự xin lỗi.

Youtube video của tôi đã gần như 700 quan điểm về nó, vì vậy bây giờ nó là trở đi và lên phía trên để 1000! Getting the word out about life with CES. Based on interaction on the internet, nó là phổ biến hơn so với các bác sĩ tưởng tượng. It isn't, tuy nhiên, một câu vào giường của bạn hoặc một chiếc xe lăn cho các phần còn lại của cuộc sống của bạn. Maybe not even pain!

Đối với doanh nghiệp, Tôi chỉ viết vắn tắt này. More coming soon!

David
14 Tháng Chín 2015