לעבעדיק ניטל

Cהריסטמאַס גרעעטינגס פון אונדזער היים צו דייַן - לעבעדיק ניטל! May you be blessed in this season as we celebrate Jesus' געבורט!

 

פון אונדזער היים צו דייַן - לעבעדיק ניטל!
פון אונדזער היים צו דייַן - לעבעדיק ניטל!